Milan Sterle nam je predstavil svoj okrasni vrt Zahostnik - 30 let ustvarjanja